struktura

Słownik języka polskiego PWN*

struktura
1. «układ i wzajemne relacje elementów stanowiących całość»
2. «całość zbudowana w pewien sposób z poszczególnych elementów»

• strukturalny • strukturalnie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…lub organizmach żywych podlegają podobnym transformacjom, zależnym dodatkowo od niejednorodności struktury fizycznej ośrodka, kształtu i wymiarów.
Problem lokalizacji źródeł dźwięku i…

 

…nie spodobała się rządowi. Potem był pomysł włączenia Bogdanki w struktury Południowego Koncernu Energetycznego w Katowicach. Obecnie rząd chce ją sprzedać…

 

…tendencja przyjmowania wybranej podstawy dominującej (kryterium). Przyjęta podstawa kształtuje jednorodność struktury organizacyjnej, jeżeli została konsekwentnie wykorzystana przy tworzeniu jednostek organizacyjnych. Wspomniane…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego