subiektywizm

Słownik języka polskiego PWN*

subiektywizm
1. «przedstawianie i ocenianie czegoś wyłącznie z własnego punktu widzenia»
2. filoz. «pogląd, według którego przedmiot poznania nie istnieje obiektywnie, lecz jedynie subiektywnie, tj. w zależności od sposobów i warunków poznawania właściwych podmiotowi poznającemu»

• subiektywistyczny • subiektywista
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego