subkultura

Słownik języka polskiego PWN*

subkultura
1. «wzory, zasady, normy zwyczajowe przyjęte i obowiązujące w jakiejś grupie, odmienne od przyjętych przez ogół społeczeństwa»
2. «grupa społeczna, dla której charakterystyczne są te wzory, zasady i normy»

• subkulturowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego