świat  I

 
Słownik języka polskiego PWN
świat I
1. «Ziemia jako planeta»
2. «otaczająca kogoś przestrzeń»
3. «miejscowości będące poza miejscem czyjegoś zamieszkania»
4. «ogół ludzi żyjących na ziemi»
5. «ogół ciał niebieskich»
6. «każdy możliwy ośrodek życia lub cywilizacji we wszechświecie»
7. «wszelkie przejawy życia na ziemi»
8. «kraj, region, okolica odznaczające się czymś charakterystycznym»
9. «grupa ludzi, których coś łączy»
10. «zespół żywych organizmów lub przedmiotów mających wspólne cechy»
11. «dziedzina, sfera»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego