szafarz

 
Słownik języka polskiego PWN
szafarz
1. «w dawnej Polsce na dworze magnackim i folwarku szlacheckim: osoba nadzorująca gospodarstwo domowe i zarządzająca spiżarnią»
2. «w dawnej Polsce: urzędnik zajmujący się sprawami finansowymi państwa»
3. «w XVI–XVIII w.: urzędnik miejski zawiadujący skarbem miasta»
4. «osoba rozdająca jakieś dobra lub zawiadująca nimi»

• szafarka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego