szczotka

 
Słownik języka polskiego PWN
szczotka
1. «narzędzie składające się z oprawki z umocowanym w niej pionowo włosiem, szczeciną, drutem itp., służące do zamiatania, wygładzania lub mycia czegoś»
2. «o czymś, co wyglądem przypomina to narzędzie»
3. «w maszynach i urządzeniach elektrycznych: nieruchomy element przewodzący, współpracujący z elementem poruszającym się»
4. «u konia: kosmyk włosów na tylnej stronie pęciny»

• szczotkowy • szczota
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego