szew

Słownik języka polskiego PWN*

szew
1. «miejsce zszycia kawałków tkaniny, futra itp. wraz z nićmi, którymi te kawałki zszyto»
2. «operacyjne zszycie tkanek miękkich»
3. «blizna pozostała po takim zszyciu»
4. «naturalne połączenie dwu przylegających do siebie kości spojonych tkanką łączną»
5. «połączenie brzegów przedmiotów metalowych za pomocą nitowania lub spawania»

• szewek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego