sztych

Słownik języka polskiego PWN*

sztych
1. «obraz wyryty na płycie metalowej, pokryty farbą i odbity na papierze; dawniej też: każda rycina wykonana dowolną techniką rytowniczą»
2. «ostry koniec broni białej»
3. «pchnięcie czymś ostrym, zwłaszcza bronią białą»
4. pot. «zagłębienie w ziemi łopaty na całą długość ostrza»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego