������C

Słownik języka polskiego PWN*

°C «symbol jednostki temperatury stopień Celsjusza»
a.C. «ante Christum»
a.c. I, ac, ac. «a conto»
a.c. II «anno currente»
C I «symbol pierwiastka chemicznego węgiel»
C II «symbol jednostki ładunku elektrycznego kulomb»
C III «cyfra rzymska oznaczająca liczbę 100»
C IV «jeden z języków programowania»
c I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę c»
2. «spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa, bezdźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: trzeci»
4. «pierwszy dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
c II «symbol jednostki prędkości lorenc»
C-dur «gama lub tonacja durowa»
c-moll «gama lub tonacja molowa»
c.o., CO «centralne ogrzewanie»
l.c. «loco citato»
WC, w.c. «ubikacja»
witamina C «witamina wzmagająca odporność organizmu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego