-unio

Słownik języka polskiego PWN

unia
1. «związek państw, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń itp.»
2. «połączenie się części Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim w Polsce w XVI w.»
3. «Kościół unicki powstały na mocy tego połączenia; też: ogół unitów»

• unijny
unia celna «połączenie w drodze umowy dwu lub więcej państw w jedno terytorium celne»
unia monetarna, walutowa «porozumienie kilku państw w sprawie prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej»
unia personalna «związek dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych rządów»
unia realna «związek dwóch lub więcej państw, których sprawy zagraniczne, wojskowe, finansowe prowadzone są wspólnie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego