Konieczny

Słownik języka polskiego PWN*

konieczny
1. «bezwzględnie potrzebny»
2. «taki, którego nie da się uniknąć»

• koniecznie
sąd konieczny log. «sąd bezwarunkowy, wynikający z przesłanek, niedający się zaprzeczyć»
warunek konieczny, warunek sine qua non [wym. – s-ine kwa non] «warunek, który musi być spełniony, aby mogło zajść jakieś zdarzenie»
obrona konieczna «działanie polegające na odparciu bezpośredniego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub osobiste»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego