Re

Słownik języka polskiego PWN*

re muz. «sylabowa nazwa dźwięku d»
re-
1. «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: znów, powtórnie, ponownie, na nowo»
2. «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: przeciwnie, w przeciwnym kierunku»
ab re «bez sensu»
ex re «z okazji, z powodu»
Re I «symbol pierwiastka chemicznego ren»
Re II, Ra II mit. egip. «ubóstwione Słońce, stwórca świata, władca bogów, ludzi i państwa zmarłych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego