analogowa

Słownik języka polskiego PWN*

technika analogowa «zespół metod i środków służących do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów analogowych»
analogowy «wykorzystujący technikę analogową»
• analogowo
sygnał analogowy «sygnał w postaci wielkości fizycznej zmieniającej się w sposób ciągły, a nie skokowo»
urządzenie analogowe «urządzenie, którego praca oparta jest na wielkościach zmieniających się w sposób ciągły»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego