bada��

Słownik języka polskiego PWN*

badany «ten, kto jest poddawany lub został poddany badaniom»
• badana
badać
1. «poznawać coś za pomocą analizy naukowej»
2. «obserwując coś, starać się to sprawdzić, poznać»
3. «poddawać kogoś, coś oględzinom lekarskim»
4. «przesłuchiwać kogoś, prowadząc śledztwo»
badanie
1. «prace zmierzające do poznania czegoś za pomocą analizy naukowej»
2. «kontrola stanu zdrowia pacjenta; też: wynik takiej kontroli»
badać się
1. «poznawać siebie wzajemnie»
2. «być badanym przez lekarza»
badanie cytohormonalne «badanie komórek nabłonka pochwy w celu rozpoznania zaburzeń hormonalnych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego