badanie

Słownik języka polskiego PWN*

badanie
1. «prace zmierzające do poznania czegoś za pomocą analizy naukowej»
2. «kontrola stanu zdrowia pacjenta; też: wynik takiej kontroli»
badanie cytohormonalne «badanie komórek nabłonka pochwy w celu rozpoznania zaburzeń hormonalnych»
badany «ten, kto jest poddawany lub został poddany badaniom»
• badana
badać
1. «poznawać coś za pomocą analizy naukowej»
2. «obserwując coś, starać się to sprawdzić, poznać»
3. «poddawać kogoś, coś oględzinom lekarskim»
4. «przesłuchiwać kogoś, prowadząc śledztwo»
badać się
1. «poznawać siebie wzajemnie»
2. «być badanym przez lekarza»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego