dysk.

Słownik języka polskiego PWN

dysk
1. «krążek używany w lekkoatletyce do rzutów na odległość»
2. «przedmiot w kształcie krążka»
3. «urządzenie w komputerze w postaci wirujących tarcz, służące do zapisywania i przechowywania danych»
4. «chrząstka łącząca sąsiednie kręgi kręgosłupa»

• dyskowy
dysk akrecyjny «materia, która spadając na gwiazdę, tworzy wokół niej wirujący pierścień»
dysk optyczny «płyta kompaktowa z informacją odczytywaną promieniem lasera»
pakiet dysków «w dużych komputerach: wymienny zespół dysków magnetycznych»
pojemność dysku, dyskietki «maksymalna ilość informacji, którą można przechowywać na danym nośniku elektronicznym»
stacja dysków «urządzenie wchodzące w skład komputera, służące do odczytywania i zapisywania danych na dysku magnetycznym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego