energia

Słownik języka polskiego PWN*

energia
1. «skłonność i zdolność do intensywnego działania jako cecha człowieka»
2. «wyrażona w jednostkach pracy skalarna wielkość fizyczna»
3. «w filozofii greckiej: forma, w przeciwieństwie do materii jako potencji»
4. pot. «prąd elektryczny»
energia aktywacji «najmniejsza wartość sumy energii, którą muszą mieć cząsteczki, atomy lub jony, by w wyniku ich zderzenia mogła zajść reakcja chemiczna»
energia chemiczna «energia wiązania związku chemicznego uwarunkowana wzajemnym oddziaływaniem atomów w cząsteczce»
energia cieplna «energia powstała w wyniku chaotycznego ruchu cząsteczek lub atomów tworzących dany układ fizyczny»
energia elektryczna «energia układu ładunków elektrycznych»
energia jądrowa, atomowa, termojądrowa «wewnętrzna energia jądra atomowego»
energia kinetyczna «energia ciała związana ze zmianami jego położenia»
energia mechaniczna «energia związana z ruchem ciał»
energia potencjalna «energia ciała zależna od jego położenia względem innych ciał»
energia promienista «energia przenoszona przez zmienne pola elektromagnetycznego»
dawkownik energii «przyrząd odmierzający ilość energii elektrycznej potrzebnej w danym procesie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego