etykieta

Słownik języka polskiego PWN*

etykieta I «obowiązujący sposób zachowania się w pewnych środowiskach»
• etykietalny • etykietalnie
etykieta II
1. «nalepka na towarze lub opakowaniu z nazwą towaru, ceną itp.»
2. «tabliczka z nazwą i opisem eksponatu»
3. «powszechna, powierzchowna opinia o kimś»

• etykietka
nazwisko etykieta, nazwisko znaczące, charakteryzujące «nazwisko bohatera utworu literackiego, które stanowi aluzję do charakteru lub typu psychicznego tego bohatera»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego