gen

Słownik języka polskiego PWN*

gen «odcinek DNA będący jednostką dziedziczenia, decydujący o przekazywaniu poszczególnych cech organizmu zwierzęcego i roślinnego»
• genowy
-gen «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających związki chemiczne, części tkanek itp. mające zdolność wywoływania lub tworzenia czegoś»
gen letalny «gen powodujący zamieranie gamet lub śmierć organizmu wskutek zaburzeń rozwojowych»
genom «kompletny zespół czynników dziedziczenia zawarty w zredukowanej liczbie chromosomów osobnika»
bank genów «nasiona roślin przechowywane w warunkach umożliwiających ich użycie do celów hodowlanych nawet po kilkudziesięciu latach»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego