godzina

Słownik języka polskiego PWN

godzina
1. «jednostka czasu, dwudziesta czwarta część doby»
2. «taka jednostka czasu oznaczona stałym kolejnym numerem (licząc od północy); też: układ wskazówek zegara na tarczy, wskazujący na daną porę dnia»
3. «pewien okres lub pewna pora»
4. «lekcja, wykład trwające czterdzieści pięć minut»

• godzinka
godzina kanoniczna «jedna z ośmiu brewiarzowych modlitw kościelnych»
godzina policyjna «ustalona przez władze godzina, po której ludności cywilnej nie wolno znajdować się na ulicach»
godzina W «kryptonim terminu: godzina wybuchu powstania, używany w konspiracji przed powstaniem warszawskim»
godzina zegarowa «równe sześćdziesiąt minut»
godzinami «bardzo długo»
godziny nadliczbowe, ponadwymiarowe «godziny pracy poza obowiązującym wymiarem czasu pracy»
godziny rektorskie, dziekańskie «część dnia ogłoszona przez rektora lub dziekana jako czas wolny od zajęć akademickich»
siatka godzin «plan lekcji, wykładów, zajęć w szkole, na uczelni itp.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego