gospodarstwo

Słownik języka polskiego PWN*

gospodarstwo
1. «posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania; też: rolna jednostka produkcyjna»
2. «rzeczy i sprzęty domowe»
3. «ogół spraw rodzinnych i domowych»
gospodarstwo domowe «ogół przedmiotów i czynności składających się na prowadzenie domu»
gospodarstwo leśne «obszar lasu wraz z należącymi do niego zabudowaniami i urządzeniami umożliwiającymi prowadzenie produkcji leśnej»
gospodarstwo rolne «odrębna jednostka produkcyjna w rolnictwie»
gospodarstwo stawowe «zespół zarybionych stawów, w których prowadzi się hodowlę ryb»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego