hamować

Słownik języka polskiego PWN

hamować
1. «zmniejszać prędkość»
2. «utrudniać jakieś działanie lub przebieg jakichś procesów»
3. «powstrzymywać kogoś przed czymś»
4. «ukrywać lub tłumić swoje pragnienia lub emocje»
hamować się «powstrzymywać się od gwałtownych zachowań»
hamujący «taki, który hamuje jakiś proces lub działanie»
• hamująco
droga hamowania «odległość przejechana przez pojazd od chwili uruchomienia hamulców do zatrzymania się»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego