idem

Słownik języka polskiego PWN*

idem «tenże – wyraz używany w przypisach»
idem per idem «to samo przez to samo – definiowanie jakiejś rzeczy przez tę samą rzecz»
id «w psychoanalizie: ogół nieświadomych popędów oraz wypartych ze świadomości konfliktów wewnętrznych»
id. «idem»
-id, -ida «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na podobieństwo do czegoś lub na posiadanie określonej cechy, postaci, kształtu»
idy «w starożytnym kalendarzu rzymskim: 15 dzień marca, maja, lipca i października, we wszystkich pozostałych miesiącach – dzień 13»
id est «to jest, to znaczy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego