izba

Słownik języka polskiego PWN*

izba
1. «pomieszczenie mieszkalne»
2. «każdy z dwu organów, na które dzieli się parlament w niektórych państwach»
3. «wyższy urząd administracji państwowej, zwykle urząd kontroli»
4. «organ samorządu zawodowego lub gospodarczego mający na celu obronę jakiegoś zrzeszenia»
5. «pomieszczenie mieszkalne na wsi»
izba chorych «zakład zamkniętej opieki lekarskiej najniższego stopnia, przeznaczony dla lżej chorych»
izba czeladna «w dawnych dworach: kuchnia, piekarnia albo przylegające do nich pomieszczenie dla służby»
izba deputowanych «w niektórych państwach: niższa izba parlamentu»
Izba Lordów «w Wielkiej Brytanii: wyższa izba parlamentu»
izba niższa «w niektórych państwach: jeden z dwu organów parlamentu inicjujący i uchwalający ustawy»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
izba porodowa «zakład zamkniętej opieki lekarskiej, mający za zadanie udzielanie pomocy położniczej»
izba przyjęć «pomieszczenie, w którym dokonuje się formalności związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala»
izba senatorska «w Polsce przedrozbiorowej: wyższa izba sejmu»
Izba Skarbowa «w Polsce od 1983 r.: terenowy organ Ministerstwa Finansów»
izba wytrzeźwień «pomieszczenie do tymczasowego zatrzymania pijanych zakłócających spokój publiczny»
izba wyższa «w niektórych państwach: jeden z dwu organów parlamentu, zatwierdzający ustawy»
izba zatrzymań «tymczasowy areszt dla zatrzymanych przez policję»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego