katalog

Słownik języka polskiego PWN

katalog
1. «uporządkowany spis przedmiotów określonego zbioru»
2. «uporządkowany zbiór plików komputerowych»

• katalogowy
katalog działowy «katalog rzeczowy dzielący piśmiennictwo na najogólniejsze działy, a w ich obrębie segregujący pozycje logicznie, chronologicznie lub alfabetycznie»
katalog gwiazd «spis gwiazd z dokładnym podaniem ich położenia lub też spis gwiazd dobranych według jakiejś cechy»
katalog krzyżowy «katalog łączący w jeden szereg alfabetyczny hasła autorskie, tytułowe oraz tematyczne»
katalog przedmiotowy «katalog rzeczowy zawierający spis piśmiennictwa ułożonego alfabetycznie według tematów»
katalog rozumowany «katalog, w którym pozycje bibliograficzne są opatrzone notatką dotyczącą treści dzieła»
katalog rzeczowy «sposób uporządkowania księgozbioru według zawartości tematycznej dzieł»
katalog systematyczny «katalog rzeczowy szeregujący według ustalonego schematu opisy dokumentów wraz z symbolami klasyfikacji»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego