krytyczny

Słownik języka polskiego PWN*

krytyczny
1. «surowo lub negatywnie oceniający kogoś lub coś»
2. «oparty na rzeczowej analizie i ocenie»
3. «odnoszący się do krytyki literackiej, filmowej, teatralnej itp.»
4. «bardzo trudny do przetrwania, a jednocześnie rozstrzygający o dalszych losach»
5. «o stanie chorego: grożący śmiercią»
6. «odnoszący się do czasu, w którym popełniono przestępstwo»
7. «o wartościach wielkości fizycznych: taki, którego przekroczenie spowoduje gwałtowne zmiany jakiegoś układu fizycznego»

• krytycznie • krytyczność • krytyk • krytyczka
aparat krytyczny «zespół środków służących do naukowego opracowania jakiegoś zagadnienia lub naukowego objaśnienia wydawanego tekstu»
realizm krytyczny «kierunek w literaturze i sztuce na przełomie XIX i XX w.»
stan krytyczny «stan substancji, w którym gęstość jej pary i cieczy są sobie równe»
masa krytyczna «najmniejsza ilość materiału rozszczepialnego, konieczna do tego, by mogła zajść i utrzymać się jądrowa reakcja łańcuchowa»
temperatura krytyczna «charakterystyczna dla każdej substancji temperatura, powyżej której danej substancji nie można skroplić»
wydanie krytyczne «naukowo opracowane i objaśnione wydanie jakiegoś tekstu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego