krzewi��

Słownik języka polskiego PWN*

krzew «roślina drzewiasta rozgałęziająca się na wiele równorzędnych pędów, przeważnie przy ziemi»
krzewić «rozpowszechniać coś»
• krzewiciel • krzewicielka
krzewić się
1.  «o krzewach, roślinach: rozrastać się bujnie»
2. «rozpowszechniać się»
krzew kokainowy «krzew uprawiany w strefie międzyzwrotnikowej dla aromatycznych liści zawierających kokainę»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego