kulisty

Słownik języka polskiego PWN*

kulisty «przypominający kulę»
• kulistość
odcinek kuli, odcinek kulisty «każda z dwu części kuli, na które dzieli kulę przecinająca ją płaszczyzna»
piorun kulisty «piorun w kształcie ognistej kuli»
wycinek kuli, kulisty «bryła powstała przez obrót wycinka koła dookoła jednego z promieni ograniczających ten wycinek»
zwierciadło kuliste, sferyczne «zwierciadło będące częścią zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni kuli»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego