kuma

Słownik języka polskiego PWN*

kuma
1. «matka chrzestna w stosunku do ojca chrzestnego i do rodziców dziecka lub matka dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych»
2. pot. «przyjaciółka lub sąsiadka»

• kumcia
kumać pot. «rozumieć»
kum I
1. «ojciec chrzestny w stosunku do matki chrzestnej i do rodziców dziecka lub ojciec dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych»
2. pot. «przyjaciel, towarzysz»
kum II «dźwięk wydawany przez żabę»
kumać się pot. «utrzymywać bliższą znajomość»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego