la��

Słownik języka polskiego PWN*

La «symbol pierwiastka chemicznego lantan»
à la [wym. a la] «wykonany tak, by przypominał kogoś lub coś, np. cielęcina à la flaczki»
à la carte [wym. a la kart] «potrawy z jadłospisu, do wyboru»
la I «wykrzyknik, zwykle powtarzany, zastępujący słowa przy śpiewaniu melodii; też: przyśpiewka w piosenkach ludowych»
la II muz. «sylabowa nazwa dźwięku a»
la belle époque [wym. la bel epok] zob. belle époque.
spécialité de la maison [wym. spesjalite de la mezą]
1. «danie, które jest specjalnością jakiegoś lokalu lub domu»
2. «coś charakterystycznego dla jakiejś osoby, twórczości jakiegoś pisarza, artysty itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego