linia

Słownik języka polskiego PWN

linia
1. «znak graficzny mający tylko jeden wymiar – długość»
2. «granica między dwoma różnymi obszarami»
3. «szereg przedmiotów lub osób»
4. «stałe połączenie między przystankami, dworcami itp. za pomocą różnych środków lokomocji; też: trasa wytyczona dla tych środków lokomocji»
5. «kierunek postępowania»
6. «szereg kolejnych pokoleń»
7. «kształt, kontur»
8. zob. linijka w zn. 2.
9. «zespół urządzeń do przesyłania energii elektrycznej lub sygnałów telefonicznych»
10. «połączenie umożliwiające rozmowę telefoniczną»
11. «zespół maszyn, które przy niewielkim udziale człowieka produkują jakieś towary»
12. zob. liniał.
13. «pas terenu obsadzony przez wojsko»
14. «materiał zecerski, którego oczko daje w druku odbitkę kreski określonej grubości»
15. «jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich, używana dawniej w wielu krajach»

• liniowy, linijny • liniowo • liniowość, linijność
linia łamana, linia poligonalna «linia złożona z prostych odcinków, ułożonych jeden za drugim, nieleżących na prostej»
gorąca linia
1. «bezpośrednie połączenie telefoniczne między przywódcami państw»
2. «specjalna linia telefoniczna, dzięki której ludzie mogą się szybko kontaktować w ważnych sprawach»
linia boczna «osoby pochodzące od wspólnego przodka, a niespokrewnione w linii prostej»
linia brzegowa «granica zetknięcia obszaru wodnego z lądowym»
linia demarkacyjna
1. «linia oddzielająca walczące ze sobą armie, ustalana na czas rozejmu»
2. «linia lub strefa rozdzielająca dwa obce terytoria do czasu ostatecznego ustalenia przebiegu granicy»
linia kosmetyków «seria kosmetyków jednego producenta, opatrzonych tą samą nazwą, zawierających ten sam składnik»
linia kreskowa «linia przerywana, przedstawiająca niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotu oraz niewidoczne linie przenikania»
linia melodyczna «motyw utworu muzycznego, któremu podporządkowane są jego najważniejsze elementy»
linia pozycyjna «linia wykreślona na mapie, na podstawie namiaru wybranego obiektu»
linia średnicowa «linia kolejowa przebiegająca przez centralne dzielnice miasta»
linia zamknięta «linia wychodząca z pewnego punktu i kończąca się w tym samym punkcie»
linia zmiany daty «linia na mapie czasów strefowych, przy której przekroczeniu dodaje się lub opuszcza jeden dzień»
linia życia, miłości, rozumu itp. «rowek na wewnętrznej stronie dłoni, na podstawie którego wróżbici określają długość życia człowieka, powodzenie w miłości, w pracy itp.»
linie lotnicze, linie oceaniczne «przedsiębiorstwa zajmujące się przewożeniem ludzi i towarów samolotami lub statkami»
krewni w linii wstępnej, krewni wstępni «przodkowie w linii prostej»
krewni w linii zstępnej, krewni zstępni «krewni pochodzący od wspólnego przodka w linii prostej»
krewny w linii prostej «osoba będąca czyimś przodkiem lub potomkiem»
linie papilarne «drobne rowki na skórze palców rąk i nóg, mające u każdego człowieka inny układ»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego