ludność

Słownik języka polskiego PWN

ludność «ludzie żyjący na jakimś obszarze»
• ludnościowy
ewidencja ludności «ustalanie i aktualizowanie danych o miejscu pobytu osób, o narodzinach, zgonach, zmianach stanu cywilnego»
reprodukcja ludności «proces odtwarzania stanu i struktury ludności związany z ilością urodzeń i zgonów»
ruchy ludności
1. «fakty i zjawiska powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności»
2. «wędrówki ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania»
siła nabywcza ludności «możność kupienia przez ludzi określonej ilości dóbr i usług, wyrażana sumą pieniędzy i otwartych kredytów, którymi ci ludzie dysponują»
spis ludności «spis dający obraz stanu i struktury ludności na danym obszarze»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego