m������������

Słownik języka polskiego PWN*

M-1, M-2, M-3... «według norm stosowanych w PRL: mieszkanie dla jednej osoby (kawalerka), dla dwóch osób (pokój z kuchnią), dla trzech osób (dwa pokoje z kuchnią) itp.»
M/S, m/s, m.s. «statek motorowy»
p.m. I, P.M. I «post meridiem»
p.m. II, P.M. II «post mortem»
p.m. III, P.M. III «pro memoria»
M I «cyfra rzymska odpowiadająca liczbie 1000»
M II «oznaczenie rozmiaru ubrania: średni»
m I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę m»
2. «spółgłoska dwuwargowa, dźwięczna, twarda, nosowa»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: czternasty»
m II «symbol jednostki długości metr»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego