materia

Słownik języka polskiego PWN

materia
1. «ogół przedmiotów fizycznych poznawalnych za pomocą zmysłów lub istniejących obiektywnie, tj. niezależnie od poznania»
2. «pojęcie z dziedziny ontologii (metafizyki) oznaczające rodzaj bytu jedynie istniejącego lub jednego z istniejących»
3. «materiał, wątek, treść, którym można nadawać różne formy»
4. «rzecz, sprawa, o której się myśli, mówi lub pisze»
5. daw. «tkanina, zwykle jedwabna»
6. daw.; zob. ropa w zn. 1.
materia międzyplanetarna, miedzygwiazdowa, międzygalaktyczna «gaz i pył rozproszone w przestrzeni międzyplanetarnej, międzygwiazdowej, międzygalaktycznej»
materia prima «pramateria»
kinetyczna teoria materii «teoria zakładająca, że materia składa się z atomów będących w ciągłym ruchu»
liczność materii «wielkość określająca liczbę jednakowych cząstek zawartych w określonej masie danej substancji, mierzona w molach»
przemiana materii «ogół procesów biochemicznych i energetycznych zachodzących w komórkach żywych organizmów»
spoczynkowa przemiana materii «wydatek energii konieczny do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych organizmu w warunkach spoczynku»
stan skupienia materii «forma, w jakiej występuje dana substancja»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego