matka

Słownik języka polskiego PWN*

matka
1. «kobieta, która urodziła dziecko i zwykle je wychowuje»
2. «samica zwierząt mająca potomstwo»
3. «przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów»
4. «źródło czegoś»
5. «roślina przeznaczona na rozsadę»
6. «zakonnica pełniąca wyższe funkcje w zakonie»
7. «w grach zespołowych: najważniejszy gracz lub kierownik drużyny»
8. «u niektórych owadów: samica zdolna do rozrodu»
9. pot. «poufale o własnej żonie, matce dzieci albo o starszej kobiecie»

• matczyny • mateczka, mateńka, matuchna, matula, matusia, matuś • matczysko
biologiczna matka «kobieta, która urodziła dziecko (w stosunku do tego dziecka)»
komisja matka
1. «komisja proponująca listę kandydatów w wyborach»
2. «na zjazdach, konferencjach itp.: komisja nadrzędna w stosunku do innych komisji zajmujących się zagadnieniami szczegółowymi»
królowa matka «matka panującego króla»
Matka Boska Zielna «święto katolickie obchodzone 15 sierpnia, podczas którego rolnicy święcą zebrane plony»
matka chrzestna
1. «kobieta, która podaje dziecko do chrztu i zobowiązuje się czuwać nad jego religijnym wychowaniem»
2. «kobieta, która podczas uroczystości związanych z oddaniem jakiegoś obiektu do użytku nadaje mu imię»
matka zastępcza «kobieta, która urodziła dziecko innym rodzicom z ich materiału genetycznego»
samotna matka «kobieta wychowująca swoje dziecko sama, bez męża»
statek matka «duży statek zaopatrujący na pełnym morzu jednostkę mniejszą w paliwo, żywność itp.»
szkoła rodzenia, szkoła matek «kurs, na którym kobiety spodziewające się dziecka zdobywają podstawowe informacje o przebiegu porodu i pielęgnacji niemowlęcia»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego