mieczowa������

Słownik języka polskiego PWN*

miecz
1. «broń sieczna o długiej, prostej, obosiecznej głowni»
2. «ukośna belka podpierająca i wiążąca w trójkąt poziomą belkę dachu ze wspierającym ją słupem»
3. «cienka płyta wysuwana poniżej dna łodzi żaglowej w celu zwiększenia jej stabilności»
4. daw. «linia męska w rodzinie»

• mieczowy
zakon mieczowy «niemiecki zakon rycerski, podbijający ziemie i ludy bałtyckie pod hasłami walki z pogaństwem i obrony Kościoła»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego