miejski

Słownik języka polskiego PWN

miasto
1. «duży, gęsto i planowo zabudowany teren»
2. pot. «ludność zamieszkująca ten teren»
3. pot. «władze administracyjne takiego terenu»

• miejski • miejskość
gaz miejski, świetlny «gaz stosowany do celów komunalnych i przemysłowych»
region miejski «obszar związany z miastem pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym itp.»
zespół miejski «kilka sąsiadujących miast lub osiedli tworzących pewną całość o wspólnej administracji i komunikacji»
komuna miejska «organizacja samorządowa w miastach średniowiecznej Europy»
po miejsku «według zwyczajów panujących w mieście»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego