mierny

Słownik języka polskiego PWN*

mierny I
1. «niedostateczny pod względem miary, wielkości, ilości, siły»
2. «mający słabą jakość, niewielką wartość»

• miernie • mierność
ocena mierna «bardzo niska ocena szkolna, niższa od dostatecznej, ale wystarczająca do zaliczenia odpowiedzi; obecnie: ocena dopuszczająca»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego