miesza��

Słownik języka polskiego PWN

mieszać
1. «zmieniać położenie cząstek substancji płynnej lub sypkiej, poruszając w niej czymś lub potrząsając naczyniem, w którym się ona znajduje; też: łączyć ze sobą w ten sposób różne substancje»
2. «dodawać coś do czegoś, przeplatać coś czymś»
3. «wciągać kogoś, zwykle bez jego zgody, w jakieś sprawy»
4. «nie odróżniać jednego od drugiego, niesłusznie utożsamiać coś z czymś»
5. «wprawiać kogoś w zakłopotanie»
6. pot. «powodować zamęt w czymś, przeszkadzać komuś»
7. pot. «mącić, intrygować»
mieszany
1. «złożony z różnych składników, gatunków, rodzajów itp.»
2. «niejednoznaczny lub zawierający elementy przeciwstawne»
deklinacja mieszana «deklinacja wyrazów, w której występują formy właściwie różnym grupom deklinacyjnym»
liczba mieszana «liczba złożona z części całkowitej i ułamka właściwego»
mieszać się
1. «o substancjach: łączyć się ze sobą, tworząc mieszaninę»
2. «występować jednocześnie, łącząc się i przeplatając»
3. «wtrącać się do czegoś»
4. «być nierozróżnianym, mylonym»
5. «tracić pewność siebie»
6. «stawać się bezładnym, chaotycznym»
siew mieszany «siew dwu lub więcej gatunków roślin»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego