momenty

Słownik języka polskiego PWN*

momenty żart. «sceny erotyczne w filmie lub w powieści»
momentami «co pewien czas, od czasu do czasu»
moment
1. «bardzo krótki odcinek czasu»
2. «pewien odcinek czasu wyodrębniony ze względu na ważne wydarzenia»
3. «fragment czegoś, co ma jakiś przebieg w czasie»
4. «wielkość stosowana w mechanice bryły»

• momencik
moment bezwładności «wielkość charakteryzująca bezwładność ciała lub układu ciał wykonujących ruch obrotowy»
moment fizjologiczny «czas, który upływa między bodźcem a reakcją zmysłu»
moment magnetyczny «wielkość wektorowa określająca oddziaływanie substancji lub cząstki z polem magnetycznym»
moment musical [wym. momã miuz-ikal] «krótki, instrumentalny, liryczny utwór muzyczny charakterystyczny dla epoki romantyzmu»
moment pędu «wielkość wektorowa charakteryzująca krzywoliniowy ruch ciała»
moment siły «wielkość wektorowa obliczana jako iloczyn siły i wektora wodzącego, poprowadzonego od punktu, względem którego odbywa się obrót, do punktu przyłożenia siły»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego