nazwa

Słownik języka polskiego PWN*

nazwa «wyraz albo połączenie wyrazowe oznaczające kogoś lub coś»
nazwa jednostkowa log. «nazwa mająca tylko jeden desygnat»
nazwa ogólna log. «nazwa mająca więcej niż jeden desygnat»
nazwa pusta log. «nazwa pozbawiona desygnatu»
nazwa szczegółowa log. «nazwa dotycząca pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego przedmiotu»
nazwy osobowe
1. «nazwy osób»
2. «nazwy miejscowości utworzone od imion osób»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego