niepokoić

Słownik języka polskiego PWN

niepokoić
1. «wzbudzać niepokój»
2. «nękać»
niepokoić się «być niespokojnym o kogoś, o coś»
niepokojący «wzbudzający niepokój»
• niepokojąco
niepokój
1. «stan psychiczny charakteryzujący się silnym napięciem, brakiem spokoju, równowagi»
2. «zamieszki»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego