nieruchomy

Słownik języka polskiego PWN*

nieruchomy
1. «nieporuszający się»
2. «niedający się poruszyć, umocowany na stałe»

• nieruchomo
akcent stały, nieruchomy «akcent padający zawsze na tę samą sylabę wyrazu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego