ocena

Słownik języka polskiego PWN*

ocena
1. «opinia o czymś lub o kimś dokonana w wyniku analizy»
2. «określenie rozmiaru lub zakresu czegoś»
3. «określenie materialnej wartości czegoś»
4. «umowny sposób zakwalifikowania pracy i postępów ucznia lub studenta»
ocena bardzo dobra «wysoka ocena szkolna, do niedawna najwyższa, dziś niższa jedynie od celującej»
ocena celująca «najwyższa ocena szkolna»
ocena dobra «dość dobra ocena szkolna, niższa od bardzo dobrej, a wyższa od dostatecznej»
ocena dostateczna «słaba ocena szkolna, niższa od dobrej, ale wyższa od miernej»
ocena mierna «bardzo niska ocena szkolna, niższa od dostatecznej, ale wystarczająca do zaliczenia odpowiedzi»
ocena niedostateczna «najniższa ocena szkolna, niewystarczająca do zaliczenia odpowiedzi»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego