otworzenie

Słownik języka polskiego PWN*

otwarty
1. «niczym nieograniczony przestrzennie»
2. «bez dachu lub z opuszczonym dachem»
3. «o sklepie, instytucji, wystawie itp.: czynny»
4. «skierowany do wszystkich, przeznaczony dla wszystkich lub taki, w którym każdy może wziąć udział»
5. «jawny i wyraźny»
6. «taki, który jest gotów na przyjęcie nowych idei lub propozycji; też: o poglądach i postawie takiej osoby»
7. «taki, który nie ukrywa swoich myśli i uczuć; też: o zachowaniu i wyglądzie takiej osoby»

• otwartość
otworzyćotwierać
1. «sprawić, że coś przestaje być zamknięte»
2. «rozpocząć pracę jakiejś instytucji, działalność jakiejś organizacji itp.»
3. «rozchylić ściśle przylegające do siebie części»
4. «rozpostrzeć coś złożonego»
5. «uczynić coś dostępnym»
6. «dać znak informujący o rozpoczęciu jakichś działań»
7. «stanowić rozpoczęcie czegoś»
8. «przeciąć coś operacyjnie, umożliwiając dostanie się do wnętrza»
dzień otwarty «dzień, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pracą jakiejś instytucji i uzyskać potrzebne informacje»
głoska otwarta «samogłoska»
gruźlica otwarta «stadium gruźlicy, w którym jest ona zaraźliwa»
lecznictwo otwarte «leczenie chorych w ambulatoriach i przychodniach»
list otwarty «pismo adresowane do jakiejś osoby lub grupy osób, ale podane do wiadomości publicznej»
miasto otwarte «w czasie wojny: miasto, którego według prawa międzynarodowego nie wolno ostrzeliwać ani bombardować»
otwarcie I
1. «szczerze, wprost»
2. «jawnie»
otwarcie II
1. «bycie otwartym, czynnym»
2. «początek partii, rozgrywki rozgrywany według określonych reguł»
otwarcie ksiąg rachunkowych «wpisanie do ewidencji stanów składników majątku i źródeł jego finansowania na początek roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia zamykającego poprzedni rok obrotowy»
otwarta przestrzeń «teren odkryty, niezabudowany i nieporośnięty drzewami»
otwarta scena «scena bez kurtyny albo z podniesioną, rozsuniętą kurtyną»
otworzyć sięotwierać się
1. «dać się odemknąć»
2. «rozchylić się szeroko»
3. «wyjawić swoje myśli, odczucia»
4. «stać się dostępnym»
5. «stać się widocznym»
6. «powstać, zaistnieć»
7. «stać się gotowym i chętnym na zmiany, na przyjęcie czegoś nowego»
8. «o ranie, przetoce itp: zacząć się jątrzyć»
sylaba otwarta «sylaba kończąca się samogłoską»
teren odkryty, otwarty «teren, na którym nie ma lasów, większych wzniesień ani zabudowań»
u otwarte «u zwykłe w odróżnieniu od ó, o kreskowanego»
wody otwarte «jeziora i rzeki mające przepływ»
złamanie otwarte «złamanie, wskutek którego złamana kość przebija skórę»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego