potem

Słownik języka polskiego PWN

potem «w chwili następującej po czymś, o czym była mowa»
na potem «na późniejszy okres»
pot
1. «wodnista wydzielina gruczołów potowych wydalana przez skórę»
2. «trud, wysiłek»

• potowy
cache-pot [wym. kaszpo] «ozdobna osłona na doniczkę»
melting pot
1. «współistnienie i wymieszanie się różnych ras, grup i mniejszości etnicznych w jakimś kraju»
2. «teoria powstawania nowych społeczeństw w wyniku asymilacji mniejszości etnicznych i zlania się różnych kultur»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego