produkcja

Słownik języka polskiego PWN*

produkcja
1. «zorganizowana działalność mająca na celu wytwarzanie jakichś towarów, usług lub dóbr kultury; też: to, co zostało wytworzone»
2. «wytwarzanie przez organizm żywy komórek lub jakichś substancji»
3. «ogół dzieł stworzonych przez jakiegoś pisarza, muzyka itp. lub powstałych w jakimś okresie»
4. «występ sceniczny lub film»

• produkcyjny • produkcyjnie
produkcja czysta «część produkcji globalnej pozostała po odliczeniu środków zużytych na jej wytworzenie»
produkcja globalna «dobra i usługi materialne wytworzone w danym okresie przez jednostkę gospodarczą, dział gospodarczy itp.»
produkcja rolna «uprawa roślin, chów zwierząt, gospodarka leśna, rybna itp.»
produkcja taśmowa «produkcja, w której każdy robotnik pracujący przy taśmie wykonuje kolejną czynność składającą się na montaż i obróbkę wyrobu; też: wyroby pochodzące z tej produkcji»
produkcja uboczna «wytwarzanie artykułów nietypowych dla danego zakładu w celu wykorzystania odpadów i zdolności produkcyjnej»
produkcja wielkoseryjna «produkcja polegająca na wytwarzaniu dużej liczby jednego typu wyrobów»
produkcja zwierzęca «chów bydła, nierogacizny, drobiu itp.»
koncentracja produkcji «proces zwiększania się siły ekonomicznej przedsiębiorstw poprzez zwiększanie ich udziału w danym rynku oaz poszerzanie zakresu produkcji»
rozruch produkcji
1. «podjęcie działalności produkcyjnej w nowym lub przebudowanym zakładzie, wydziale itp.»
2. «rozpoczęcie produkcji seryjnej wyrobu o nowej konstrukcji lub technologii»
stosunki produkcji «marksistowska kategoria oznaczająca stosunki społeczne między ludźmi powstające w procesie produkcji, zależne od formy własności środków produkcji»
środki produkcji «urządzenia, narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie produkcji»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego