przysposobienie

Słownik języka polskiego PWN*

przysposobienie «akt prawny, na mocy którego obce dziecko zostaje przyjęte do rodziny, nabywa praw do nazwiska i do dziedziczenia»
przysposobienie obronne «przedmiot nauki w szkole średniej»
przysposobićprzysposabiać
1. «wyszkolić kogoś w czymś lub uczynić kogoś zdatnym do czegoś»
2. praw. «przyjąć do rodziny cudze dziecko, uznając je za swoje»
3. daw. «przygotować coś do użytku»
przysposobić sięprzysposabiać się «przygotować się do czegoś lub wyszkolić się w jakimś kierunku»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego