pusta������

Słownik języka polskiego PWN*

kokorycz pusta «kokorycz, której wydrążone bulwy zawierają trujące alkaloidy»
nazwa pusta log. «nazwa pozbawiona desygnatu»
pusta struna «struna nieprzyciśnięta palcem w czasie gry na instrumentach smyczkowych»
pusty
1. «taki, w którym niczego nie ma»
2. «przez nikogo niezajęty, niezaludniony»
3. «taki, który prowadzi beztroskie, pozbawione wartości i celu życie»
4. «wyczerpany emocjonalnie lub intelektualnie»
5. «pozbawiony wartości lub istotnego znaczenia»

• pusto • puściutki, puściuteńki, puściuśki, puściusieńki • puściutko, puściuteńko
puste kalorie «kalorie zawarte w pokarmie dostarczającym organizmowi energii, ale pozbawionym cennych składników odżywczych»
pusty dźwięk «dźwięk wydobywany ze struny nieprzyciśniętej palcem w czasie gry na instrumencie smyczkowym»
pusty los «bilet loteryjny bez wygranej»
pusty pieniądz «pieniądze niemające pokrycia w towarze»
pusty przebieg, kurs «przebycie przez pojazd, służący do przewozu towarów lub osób, pewnej trasy bez towarów lub pasażerów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego