pyta��

Słownik języka polskiego PWN*

pyta pot. «powróz, rzemień, szmata skręcone na kształt sznura i użyte jako narzędzie do bicia»
pytać
1. «zwracać się do kogoś w formie wymagającej odpowiedzi»
2. «sprawdzać czyjeś wiadomości»
pytający «wyrażający ciekawość, chęć uzyskania informacji»
• pytająco
pytanie
1. «zdanie lub równoważnik zdania wypowiedziane z odpowiednią intonacją w celu dowiedzenia się czegoś, zgody na coś»
2. «kwestia, zagadnienie, problem»
3. «zadanie lub ćwiczenie egzaminacyjne lub konkursowe»

• pytanko
pytanie retoryczne «zwrot w postaci pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi, gdyż jest ona znana»
uchylić pytanie «wycofać pytanie, uznane przez przewodniczącego rozprawy sądowej za niewłaściwe»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego